Koszty i sposoby dostawy

 DOSTAWA

 1. Dostawa zakupionego towaru odbywa się wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego z wykorzystaniem Formularza Zamówienia umieszczonego na stronie internetowej i po otrzymaniu zapłaty.

 2. Poprzez złożenie zamówienia, Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z warunkami sprzedaży i akceptuje je oraz że jest osobą uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.

 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikłe spóźnienia spowodowane pracą firm transportowych.

 4. Termin dostawy uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

 5. Za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie, jeżeli takie opóźnienie lub brak realizacji dostawy nastąpi z winy Sprzedającego.

 6. Zamówienia będą dostarczane na koszt i ryzyko Kupującego na wskazany w zamówieniu adres. Kupujący zobowiązuje się, aby pod wskazanym adresem on sam bądź działająca w jego imieniu osoba, potwierdziła, na piśmie, dostawę, jej ilość oraz rodzaj. Szkody wynikłe z niewłaściwego podania danych kontaktowych ponosi Zamawiający

 7. Koszt wysyłki do 492 zł brutto wynosi( na terenie Polski):

  • Kurier - płatność za pobraniem - 28.15 brutto
  • Kurier - płatność przelewem - 22.00 brutto
  • Paczkomaty inPost - 11.99 brutto
  • Powyżej 492 zł brutto, przesyłka kurierska GRATIS
  • Powyżej 350 zł brutto, przesyłka do paczkomatu GRATIS

          Wysyłka poza obszarem Polski, a na terenie UE zgodnie z tabelą opłat Poczty Polskiej dostępnej na stronie:

            http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,zagraniczny_paczka_pocztowa.html

 1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

 2. W przypadku, gdy Kupujący odmawia odebrania zamówionego towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy oraz do dochodzenia kary umownej w wysokości 100 % wartości brutto zamówionego towaru, na drodze sądowej .

 3. Niezależnie od innych postanowień, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn produkcyjno-technicznych w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W takim przypadku Kupującemu nie będą służyć żadne roszczenia odszkodowawcze względem Sprzedającego.

 4. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 061 665 96 00, lub e-mailowy: